რა არის მდგრადი განვითარება?

მდგრადი განვითარების ფარგლები ფართოა, 78 ქვეყანაში სასწავლო გეგმის ანალიზით, რომელიც აჩვენებს, რომ 55% იყენებს ტერმინს "ეკოლოგია", ხოლო 47% იყენებს ტერმინს "გარემოსდაცვითი განათლება" - გლობალური წყაროების განათლების მონიტორინგის ანგარიშიდან.
საერთოდ, მდგრადი განვითარება ძირითადად იყოფა შემდეგ სამ ასპექტად.
გარემოსდაცვითი ასპექტი - რესურსების მდგრადობა
გარემო ფაქტორები ეხება მეთოდებს, რომლებიც არ ანადგურებენ ეკოსისტემებს ან არ ამცირებენ გარემოს დაზიანებას, ახდენენ ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, მნიშვნელობას ანიჭებენ გარემოს დაცვას, განვითარებას ან ზრდის რესურსების გამოყენებას, განახლებას ან განაგრძობენ სხვებისთვის არსებობას, გამოიყენეთ რეციკლირებული მასალები და განახლებადი რესურსები მდგრადი განვითარების მაგალითია.ხელახალი გამოყენება, გადამუშავება.
სოციალური ასპექტი
ეს ეხება ადამიანის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას ილუზორული ეკოსისტემის განადგურების გარეშე ან გარემოს დაზიანების მინიმუმამდე შემცირების გარეშე.მდგრადი განვითარება არ ნიშნავს ადამიანების დაბრუნებას პრიმიტიულ საზოგადოებაში, არამედ ადამიანის საჭიროებების დაბალანსებასა და ეკოლოგიურ ბალანსს.გარემოს დაცვა შეუძლებელია იზოლირებულად.გარემოსდაცვითი ორიენტაცია მდგრადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, მაგრამ მთავარი მიზანია ადამიანებზე ზრუნვა, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ადამიანისთვის ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო.შედეგად, მყარდება პირდაპირი კავშირი ადამიანის ცხოვრების დონესა და გარემოს ხარისხს შორის.მდგრადი განვითარების სტრატეგიების პოზიტიური მიზანია ბიოსფერული სისტემის შექმნა, რომელსაც შეუძლია გლობალიზაციის წინააღმდეგობების მოგვარება.

news02

ეკონომიკური ასპექტი
ეხება ეკონომიკურად მომგებიანი.ამას ორი შედეგი აქვს.ერთი ის არის, რომ მხოლოდ ეკონომიკურად მომგებიანი განვითარების პროექტების პოპულარიზაცია და მდგრადი შეიძლება;გარემოსდაცვითი ზიანი, ეს ნამდვილად არ არის მდგრადი განვითარება.
მდგრადი განვითარება ხაზს უსვამს სამი ელემენტის კოორდინირებული განვითარების აუცილებლობას, საზოგადოების საერთო პროგრესირებას და გარემოს სტაბილურობას.

სიახლეები
ახალი ამბები BBC– სგან
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 12: პასუხისმგებელი წარმოება/მოხმარება
ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ და ვიყენებთ, გავლენას ახდენს გარემოზე.მდგრად საცხოვრებლად, ჩვენ უნდა შევამციროთ ჩვენს მიერ გამოყენებული რესურსები და ნარჩენების ოდენობა.გასავლელი გრძელი გზაა, მაგრამ უკვე არსებობს გაუმჯობესება და მიზეზები, რომ იმედი მაქვს.

პასუხისმგებელი წარმოება და მოხმარება მთელს მსოფლიოში
მდგრადი განვითარების მიზნები
გაერომ გაავრცელა 17 ამბიციური მიზანი, რომ შეეცადოს და შექმნან უკეთესი, სამართლიანი და უფრო მდგრადი მომავალი მსოფლიოსთვის.
მდგრადი განვითარების მიზანი 12 მიზნად ისახავს უზრუნველყოს საქონელი და საგნები, რომლებიც ჩვენ ვქმნით და როგორ ვქმნით მათ, რაც შეიძლება მდგრადი იყოს.
გაერო აღიარებს, რომ მსოფლიო მოხმარება და წარმოება - გლობალური ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა - ეყრდნობა ბუნებრივი გარემოსა და რესურსების გამოყენებას ისე, რომ განაგრძობს დესტრუქციულ გავლენას პლანეტაზე.
ყველა ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ მხოლოდ იმაზე, თუ რამდენს ვხმარობთ და რა არის ამ მოხმარების ღირებულება ჩვენი ადგილობრივი გარემოსა და ფართო სამყაროსთვის.
ჩვენს ცხოვრებაში არსებული ყველა საქონელი არის პროდუქტები, რომლებიც უნდა წარმოებულიყო.ეს იყენებს ნედლეულსა და ენერგიას ისე, რომ ყოველთვის არ არის მდგრადი.მას შემდეგ, რაც საქონელმა მიაღწია მათი სასარგებლო თვისებების დასრულებას, მათ უნდა გადააკეთონ ან განკარგონ.
მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ყველა ამ საქონელს, პასუხისმგებლობით აკეთებენ ამას.მდგრადი რომ იყოს, მათ უნდა შეამცირონ ნედლეული მათ მიერ გამოყენებული ნედლეული და გავლენა მოახდინონ გარემოზე.
ყველა ჩვენგანს ევალება პასუხისმგებელი მომხმარებლები, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი ცხოვრების სტილისა და არჩევანის გავლენას.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი 17: პარტნიორობა მიზნებისათვის
გაეროს აღიარებს ადამიანების ენერგიის ქსელების მნიშვნელობას, რამაც შეიძლება შეცვალოს ყველა მდგრადი განვითარების მიზნების მიზნების განხორციელება როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალურ დონეზე.

პარტნიორობა მსოფლიოში

მდგრადი განვითარების მიზნები
გაერომ გაავრცელა 17 ამბიციური მიზანი, რომ შეეცადოს და შექმნან უკეთესი, სამართლიანი და უფრო მდგრადი მომავალი მსოფლიოსთვის.
მდგრადი განვითარების მიზანი 17 ხაზგასმულია, რომ ჩვენი პლანეტის წინაშე არსებული გამოწვევების მოსაგვარებლად, ჩვენ დაგვჭირდება ძლიერი თანამშრომლობა და პარტნიორობა საერთაშორისო ინსტიტუტებსა და ქვეყნებს შორის.
პარტნიორობა არის წებო, რომელიც აერთიანებს გაეროს მდგრადობის ყველა მიზნებს.სხვადასხვა ადამიანებს, ორგანიზაციებსა და ქვეყნებს ერთად უნდა იმოქმედონ იმისთვის, რომ შეხვდნენ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც დგას სამყარო.
გაეროს განცხადებით, "ურთიერთკავშირთან დაკავშირებული გლობალური ეკონომიკა გლობალურ პასუხს მოითხოვს, რათა უზრუნველყოს ყველა ქვეყანას, კერძოდ განვითარებად ქვეყანას, შეუძლია გაუმკლავდეს რთული და პარალელური ჯანმრთელობის, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი კრიზისების უკეთესობას".
გაეროს ზოგიერთი ძირითადი რეკომენდაცია ამ მიზნის მისაღწევად მოიცავს:
 ჯანსაღი ერები, რომლებიც ეხმარებიან განვითარებად ქვეყნებს სესხის შემსუბუქებით
Finanical ინვესტიციის განხორციელება განვითარებად ქვეყნებში
Theეკოლოგიურად სუფთაგანვითარებადი ქვეყნებისთვის ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია
მნიშვნელოვნად გაზარდეთ ექსპორტი განვითარებადი ქვეყნებიდან, რათა დაეხმაროს ამ ქვეყნებში მეტი ფულის შემოტანას

ახალი ამბები ბამბუკის საერთაშორისო ბიუროსგან

„ბამბუკი პლასტმასის ნაცვლად“ განაპირობებს მწვანე განვითარებას

საერთაშორისო საზოგადოებამ თანმიმდევრულად შემოიღო პოლიტიკა პლასტმასის აკრძალვისა და შეზღუდვის მიზნით, და წარუდგინა გრაფიკი პლასტმასის აკრძალვისა და შეზღუდვისთვის.დღეისათვის, 140 -ზე მეტმა ქვეყანამ აშკარად ჩამოაყალიბა შესაბამისი პოლიტიკა.ჩინეთის ეროვნული განვითარებისა და რეფორმების ეროვნული განვითარებისა და რეფორმების კომისიის სამინისტროში ნათქვამია "მოსაზრებები პლასტიკური დაბინძურების კონტროლის შემდგომი გაძლიერების შესახებ" გამოცემული 2020 წლის იანვარში: "2022 წლისთვის მნიშვნელოვნად შემცირდება ერთჯერადი გამოყენების პლასტიკური პროდუქტების მოხმარება მნიშვნელოვნად შემცირდება , ხელს შეუწყობს ალტერნატიული პროდუქტები და პლასტიკური ნარჩენები გადამუშავდება. ენერგიის გამოყენების პროპორცია მნიშვნელოვნად გაიზარდა. "ბრიტანეთის მთავრობამ 2018 წლის დასაწყისში დაიწყო ახალი "პლასტიკური შეზღუდვის ბრძანების" პოპულარიზაცია, რამაც მთლიანად აიკრძალა ერთჯერადი პლასტიკური პროდუქტების გაყიდვა, როგორიცაა პლასტიკური ღეროები.ევროკომისიამ 2018 წელს შემოგვთავაზა "პლასტიკური შეზღუდვის ბრძანების" გეგმა, რომელიც შემოთავაზებულია უფრო ეკოლოგიურად და მდგრადი მასალებისგან დამზადებული ჩალის შესაცვლელად, პლასტიკური ჩალის შესაცვლელად.არა მხოლოდ ერთჯერადი პლასტიკური პროდუქტები, არამედ მთელი პლასტიკური პროდუქტების ინდუსტრია მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის, განსაკუთრებით ნედლი ნავთობის ფასების ბოლოდროინდელი ზრდა და პლასტიკური პროდუქტების ინდუსტრიის დაბალი ნახშირბადის ტრანსფორმაცია გარდაუვალია.დაბალი ნახშირბადის მასალები გახდება პლასტმასის შეცვლის ერთადერთი გზა.